Wpisany przez basia    Piątek, 18 Listopad 2011 19:50    PDF Drukuj Email
Endometrioza na liście chorób, na które leki mogą być przepisywane bezpłatnie, na ryczałt lub za częściową odpłatnością

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla kobiet chorych na endometriozę.

Endometrioza została umieszczona przez Ministra Zdrowia na liście chorób, na które leki mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Na razie jest to jeden lek odpłatny na ryczałt.

 

 

Pamiętajcie, aby nie została pobrana opłata 100%, lekarz musi umieścić literkę "P" na recepcie. Więcej o wypisywaniu recept i refundacji tego leku możecie przeczytać na forum tutaj.

Endometrioza znalazła się wśród innych 50 chorób.

Pojawienie się endometriozy na tej liście zwiększa szansę, że jeśli pojawią się inne leki na endometriozę, będą one również z czasem refundowane.

 

Oto wybrane fragmenty rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnościąNa podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz chorób dla świadczeniobiorców chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:

(...)

12. endometriozę

(...)

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2011 r.

Zmieniony ( Piątek, 18 Listopad 2011 20:13 )